Nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW?

Tahukah Anda nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW? Asratul kiram, sahabat Rasul, yang dijamin masuk surga bagaikan setitik cahaya surga yang menerangi kehidupan di dunia. Bagaimana tidak, bukan kekayaan yang menumpuk, bukan juga karena paras yang rupawan, akhlak mulia yang mereka perlihatkan mampu menerangi kehidupan gelap Jahiliyah ketika itu. Berikut ini nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang tergolong ke dalam Asratul kiraam.

Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW yang Tergolong Asratul Kiraam


1. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan salah satu nama sahabat Nabi Muhammad SAW dan seorang dari golongan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga juga merupakan orang yang pertama kali meyakini kebenaran peristiwa Isra’ dan Mi’raj Rasulullah.

Beliau, bahkan, diriwayatkan di Al Quran ketika peristiwa hijrah bersama Rasulullah. Kemudian, dikepung dan bersembunyi di dalam Gua Hira. Setelah Rasulullah wafat, beliau menggantikan peran sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.

Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi ketika itu. Tantangan yang paling besar adalah memerangi kaum murtadin, kaum pembangkang zakat, dan nabi-nabi palsu yang banyak muncul. Beliau wafat pada usia 63 (13 Hijriah).

2. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Umar Bin Khattab

Umar Bin Khattab merupakan salah satu nama sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang yang dirindukan keislamannya ketika ia masih belum mengakui eksistensi Islam yang dibawa Rasulullah. Umar Bin Khattab merupakan salah satu penentang Islam sebelum hidayah menemukannya.

Dengan bersyahdatnya Umar, tekanan dari kaum kafir Quraisy sedikit berkurang. Umar menjadi benteng Islam dan membuat Islam menjadi lebih kuat. Umar Bin Khattab menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah ke-2. Islam dapat tersebar luas pada masa kepemimpinannya.

3. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Ustman Bin Affan

Ustman Bin Affan merupakan salah satu nama sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah ke-3 setelah Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Ustman Bin Affan merupakan pecinta dakwah sejati. Ustman tidak segan-segan menyumbangkan hartanya untuk kegiatan dakwah.

Pada masa kekhalifahannya, Al Quran dikumpulkan dan kemudian dibukukan dengan urutan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, Ustman dikuburkan di daerah Baqi’.

4. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib terkenal karena kejeniusannya dalam memecahkan permasalahan. Beliau juga dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki keberanian. Dalam duel satu lawan satu, Ali bin Abi Thalib merupakan rajanya.

5. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Thalhah Bin Abdullah

Thalhah bin Abdullah diperkenalkan dengan cahaya Islam melalui perantaraan Abu Bakar Shiddiq. Thalhah merupakan salah satu nama sahabat Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi yang rajin mengikuti peperangan. Tercatat semasa hidup beliau, hanya perang Badar yang tidak diikuti olehnya.

Peristiwa bersejarah yang diingat adalah ketika beliau menghalau mata pedang yang mengarah kepada Rasulullah. Nyaris semua jari-jari Thalhah bin Abdullah putus diterjang mata pedang pada Perang Uhud.

6. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Zubair Bin Awwam

Zubair merupakan salah seorang yang masuk dalam golongan yang pertama kali masuk Islam. Cahaya Islam diperkenalkan juga lewat perantara Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sama seperti Thalhah bin Abdullah, Zubair bin Awwam tidak pernah absen dalam setiap pertempuran. Beliau, akhirnya, menjemput syahid saat Perang Jamal berkecamuk.

7. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Sa’ad Bin Abi Waqqas

Sa’ad bin Abi Waqqas diriwayatkan masuk Islam ketika usianya menginjak 17. Sa’ad dikenal sebagai pemanah dan penunggang kuda yang ulung.

Setiap mata busur panahnya ia pancangkan, sasaran akan bertekuk lutut tidak berdaya. Sa’ad bin Abi Waqqas diberikan amanah sebagai gubernur militer Irak ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab.

8. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Sa’id bin Zaid

Sa’id pulang ke dalam pelukan Islam bersama dengan istrinya, Fathimah binti Alkhattab. Suami adik kandung Umar bin Khattab ini pernah ditugaskan Rasulullah untuk mengamati dan memata-matai pergerakan musuh. Beliau wafat dan dimakamkan di Baqi’.

9. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Abdurrahman Bin Auf

Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam golongan yang pertama kali masuk Islam. Beliau terkenal sebagai pedagang yang brilian. Ketika pertama kali tiba di kota Madinah, tempat yang pertama kali ia ingin temukan adalah pasar.

Tercatat dalam sejarah, Abdurahman bin Auf menyumbangkan 40.000 dirham emas, 40.000 dirham perak, 500 ekor kuda perang, dan 1500 ekor unta untuk dakwah Islam.

10. Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW - Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Abu Ubaidilllah. Rasulullah bersabda bahwa setiap umat memiliki orang kepercayaan dan sesungguhnya kepercayaan pada umat Rasulullah berada dalam diri Abu Ubaidillah bin Jarrah. Karena kejujuran dan ketaatannya itulah, Abu Ubaidillah seringkali diberi amanah untuk memimpin peperangan.

Daftar Nama Sahabat Nabi Muhammad SAW

Sebagian besar umat Islam mengartikan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mengenal Rasulullah, meyakini ajarannya, serta meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ada sekitar 50-60 nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk sahabat utama, yaitu orang-orang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

Berikut nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan nama sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya.

Abdullah ibn Umar (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Abdurrahman bin Auf (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Abu Bakar (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Abu Dzar Al-Ghiffari (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Abu Hurairah (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Abu Ubaidah bin al-Jarrah (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Ali bin Abi Talib (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

al-Qamah (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Amru bin Ash (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Bilal bin Rabah (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Hakim bin Hazm (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Hamzah bin Abdul Muthalib (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Khalid bin Walid (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Mua'dz bin Jabal (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Mua'wiyah bin Abu Sufyan (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Mus'ab bin Umair (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Sa'ad bin Abi Waqqas (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Sa'id bin Zayd bin `Amr (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Thalhah bin Ubaidillah (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Umar bin Khattab (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Usamah bin Zaid bin Haritsah (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Usman bin Affan (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Uwais Al-Qarny (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Wahsyi (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Zubair bin Awwam (nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal)

Abbad bin Bishir

Abbas bin Abdul-Muththalib

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abdul-Asad

Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi

Abdullah bin Ja'far

Abdullah bin Mas'ud

Abdullah bin Rawahah

Abdullah bin Salam

Abdullah bin Ubay

Abdullah bin Umar

Abdullah bin Ummi-Maktum

Abdullah bin Zubair

Abdurrahman bin Abi Bakar

Abdurrahman bin Auf

Abu Ayyub al-Ansari

Abu Dujana

Abu Dzar Al-Ghifari

Abu Fuhayra

Abu Hudhaifah bin al-Mughirah

Abu Hurairah

Abu Jahm

Abu Lubaba bin Abd al-Mundzir

Abu Musa al-Ashari

Abu Qatadah

Abu Sufyan

Abu Sufyan bin Harits

Abu Thalib

Abu Ubaidah bin al-Jarrah

Abu al-Aas bin al-Rabiah

Abu al-DardaaItulah beberapa nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat!
Previous
Next Post »
0 Komentar

Terimakasih telah berkomentar